Ellen Berens  (1960)

Welkom op deze website, een impressie van mijn creatieve wereld.

Beeldende expressie is voor mij de essentie van communicatie, hèt uitgangspunt om te komen tot je ware emotie. Elk mens heeft een unieke binnenwereld, door beeldende expressie, in welke vorm ook, krijg je grip op die binnenwereld.

Schilderen is voor mij aktie-reactie. Als er één toets op het doek staat, nodigt dit uit tot de volgende. Vanuit enkele jaren kunstacademie Arendonk, vele workshops onder professionele begeleiding, waarna experimenteren centraal stond, ben ik gekomen tot een eigen identiteit in mijn schilderijen. Beeldende expressie is voor mij een combinatie van mijn gevoel en ratio. 

Schilderen is niets meer dan een dagboek bijhouden", aldus Picasso.

Tijdens een studie Creatieve therapie trokken vooral de lessen over symboliek mij aan. Een symbool is een betekenisdrager. Tijdens deze lessen werd duidelijk dat Carl Gustaf Jung (dieptepsycholoog) wetenschappelijk heeft aangetoond dat we symboliek kunnen zien als de beeldtaal van het onbewuste. "Dit is het!" dacht ik en daarmee kwam ik in 2016 tot het ontwerp van het Symbolisch Hart ( Lemniscaat-en Hartsymbool samen) dit staat voor: Oneindig in liefde verbonden. Creatieve beeldende uiting is belangrijk en hebben we nodig. Niet om erboven op te scheppen, maar omdat je er troost en mooie nieuwe inzichten uithaalt.

Mijn doel is bereikt als dat wat ik zie, voel en denk heb omgezet in een beeld, mijn beeldtaal.

Ellen Berens